Hvem er hvem i norsk akuttmedisin

 
 

Disse sidene er ment å gi en oversikt over de ulike aktørene i norsk prehospital akuttmedisin i 2011.

En slik samlet oversikt eksisterer såvidt jeg vet ikke fra før og kan forhåpentligvis være til nytte.
 

Foto: Bjørn Tore Ness, Namdalsavisa